Điều gì tạo nên sức hút của mũ 3/4 Yohe 851?

Điều gì tạo nên sức hút của mũ 3/4 Yohe 851?